Siirry suoraan sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pulkkilan Ponsi ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 17.11.2020, päivitetty 4.2.2022

1 Rekisterin pitäjä

Pulkkilan Ponsi r.y.
Latvantie 544, 92600 Pulkkila
Y-tunnus: 0189024-4

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marika Helenius
sihteeri@pulkkilanponsi.fi

3 Rekisterin nimi

Pulkkilan Ponsi ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yhdistyksen jäsenyys). Henkilötietoja käsitellään seuratoiminnan mahdollistamiseksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • jäsenyyksien ylläpito
  • kerho- ja kilpailutoiminnan toteuttaminen

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, kotipaikka ja jäsenmaksutiedot.

6 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä henkilön jäsenyyden päättymiseen saakka.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinkäyttäjä syöttää tiedot rekisteriin.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa kolmansille osapuolille, kuten lajiliitoille, toimivaltaisille viranomaisille tai voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

9 Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tulostettuja rekistereitä vältetään. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä ja niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.